«Cet İnfosistemləri» şirkətinin informasiya təhlükəsizliyi mərkəzində 130 artıq yüksəkixtisaslı mütəxəssis çalışır və bu gün ə Rusiyanın informasiya təhlükəsizliyi ilə məşğul olan bütün sistem inteqratorları arasında ən iri bölmədir.

«Cet İnfosistemləri» şirkəti informasiya təhlükəsizliyi bazarında 1996-cı ildən işləyir və risklərin nəzərdən keçirilməsi və təhlilindən tutumuş informasiya təhlükəsizliyi vasitələrinin və sistemlərinin tətbiqi və müşayiətinə qədər korporativ sistemlərin mühafizəsi üzrə istənilən miqyasda və mürəkkəblikdə işlərin tam silsiləsini həyata keçirir.

 Həll və xidmətlərin geniş spektri, sertifikasiyadan keçmiş mütəxəssislər və zəngin təcrübə, həmçinin layihə ofisinin dəqiq təşkil olunmuş işi sayəsində iri, o cümlədən iki min nəfər əməkdaşı olan transmilli miqyaslı şirkətlər , layihələrini Mərkəzə etibar edir.

Xidmətlər və həllər

Mərkəz informasiya təhlükəsizliyi üzrə işlərin tam silsiləsini həyata keçirir:

Biznes yönümlü həllər

Biznes vəzifələrinin həllərinə yönəlib: əsas biznes-proseslərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsindən və biznesin ümumilikdə mühafizəsindən tutmuş, İT xərclərin azaldılmasına və şirkət gəlirlərinin təminatına qədər:

Proses yönümlü həllər

İnformasiya təhlükəsizliyinin idarəetməsinin effektiv proseslərinin qurulmasına, bu proseslərin idarə olunmasına və risklərin minimuma endirilməsinə yönəlib:

İxtisaslaşdırılmış sahə həlləri

Təhlükələrlə mübarizəyə və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin müəssisələrinə və təşkilatlarına spesifik olan tələblərə uyğunluğunun təminatına yönəlib:

İnformasiya təhlükəsizliyinin baza infrastrukturu

Həllər iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin spesifik xüsusiyyətlərini nəzərə alır. Onlara daxildir:

İT üzrə şəxsi məhsulların xətti

«Cet İnfosistemləri» şirkəti tərəfindən hazırlanan nadir məhsullar İT bazarında yeni təhlükələrə və tendensiyalara uyğun olaraq daim təkmilləşdirilir: