Şirkətin həyata keçirdiyi layihələrdən üçdə birindən çoxu kompleks layihələrdir – iri tətbiqi informasiya sistemlərinin hazırlanması, yaradılması, tətbiqi və istismarının təminatı. Bu cür layihələrin həyata keçirilməsi onun bütün iştirakçılarının, icraçısının və sifarişçisinin işində ahənglik tələb edir. Bu tam fərqli idarəetmə səviyyəsi deməkdir: baş menecer və baş konstruktor seçilir, idarəetmə heyətinə isə ayrı-ayrı istiqamətlər və ya vəzifələr üzrə bir neçə layihə meneceri və konstruktorlar daxil olur. Belə layihələrin nadir idarəetmə texnologiyası - «Cet İnfosistemləri» şirkətinin fərqli xüsusiyyətidir.